Skip to content

Specialister på anläggning och underhåll av gröna ytor med Sverige som marknad.

Underhåll av grönyta/ gräsmatta

Gräs är en levande materia som måste underhållas för att vara längre och ge det intryck som förväntas.

Vid anläggning och underhåll av grönytor som golfbanor, planer och parker är det viktigt att känna till jordens sammansättning, gödsel- och kalkbehov.

I många fall efter att vi deltagit både i rådgivning- och anläggningsfaserna av projekt får vi sedan förtroendet att även sköta underhållet. 
Vi klipper gräs, gödslar gräsytorna och bekämpar ogräs i parker, på idrottsplaner och golfanläggningar samt väggrenar och slänter.

Vi erbjuder er hjälp att underhålla och vårda era gräsytor på bästa sätt.