Skip to content

Specialister på anläggning och underhåll av gröna ytor med Sverige som marknad.

Grönytor – Gräsytor

Anläggning av grönytorgräsytor kan indelas i ett antal olika moment för ett bra resultat oavsett om det gäller fotbollsplaner, parkanläggningar, lekytor och villaträdgårdar..
För en bra gräsyta är ett bra förarbete en viktig del. Underlaget där gräsytan skall växa bör vara ordentligt förberett. Detta gäller i egentligen oavsett om man planerar sådd eller om du ska använda en färdig gräsmatta som rullas ut(rullgräs).

Anläggning gräsytor
Vi är miljöcertifierade

Vi tar kontinuerligt del av den forskning som pågår inom vårt verksamhetsområde.
Detta kommer dig tillgodo i form av bästa möjliga grönytor för just ditt ändamål och därmed också lönsammast möjliga investering.
Vi har en genomtänkt miljöpolicy i vårt produktval för att skona naturen i så hög grad som möjligt, och vi är miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO1402.

Totalentreprenad

Vi erbjuder totalentreprenad vid anläggning av gräsytor.