Skip to content

Specialister på anläggning och underhåll av gröna ytor med Sverige som marknad.

Här presenterar vi ett litet urval av de projekt som vi redan genomfört.

Lindbäcks Bygg AB

Kvarteret Rönnen (hyresbostäder), 1999. Anläggningsarbeten i form av gräs-, platt- och asfaltytor, planteringar, samt leverans och montering av park- och lekutrustning. Kontaktperson: Ove Risberg

Boliden Mineral AB

Adaksgruvan, 1999. Återställning av sandmagasin med hjälp av direktsådd. Kontaktperson: Tommy Schönfeldt.

Örnsköldsviks Kommun

Kontinuerlig renovering av kommunens fotbollsplaner. Kontaktperson: Hans Bergström.

Vattenfall Elnätservice AB

Uppsala, 1999. Utförd vegetationskontroll i totalt 46 ställverk. Kontaktperson: Karl Kvist.