Skip to content

Specialister på anläggning och underhåll av gröna ytor med Sverige som marknad.

Sprutsådd

Kontakta Gräsetableringar i Piteå AB då ni behöver hjälp med…

Sprutsådd – Anlägga gräsmatta – Marktäckning

Användningsområden
 • Vägslänter
 • Järnvägsslänter
 • Flygfält
 • Parkmark
 • Golfbanor ruff
 • Soptippar
 • Grustag, Stenbrott m.m.
 • Industritomter
Fördelar:
 • Billig metod
 • Underhållsfritt
 • Kräver inte matjord
 • Kan utföras även i regnväder
 • Efterlämnar ej hjulspår
 • Vedartade fröer kan inblandas
 • Blomsterfröer kan inblandas
Vi är specialister på sprutsådd

Sprutsådd är en mycket ekonomisk metod för gräsetablering. Metoden är effektiv bl.a. genom att gräsfröet klistras fast till ytan. Sådd kan ske direkt på befintlig markyta – även där matjord saknas.

Gräsetablering med A eller C metoden kommer främst till användning i samband med vägbyggen, på flygfält, soptippar, industrimark, vid återställning av grustag, stenbrott m.m. samt på campingplatser, golfbanor, parkanläggningar o.s.v.

Normalt används en gräsfröblandning som är lågväxande då man önskar en underhållsfri yta. När det gäller återställning av gamla grustag kan det ibland vara lämpligt med en inblandning av andra fröer som t.ex. björkfrö, slån, gran, tall, m.fl. Vid återställning av soptippar kan vi blanda in vildblomsfrön, lupinfrön, lusern, klöver m.m.

Har du behov av marktäckning?

När det gäller större ytor av marktäckning såsom sandtag, vägslänter eller industritomter kan ett smidigt sätt vara sprutsådd. Normalt i en sprutsådd används gräsblandning som är lågt växande då det ger en önskad underhållsfri yta. Man kan även blanda in andra fröer såsom blommor eller annan önskvärd gröda.

Har du en mindre yta där du vill anlägga gräsmatta har vi andra alternativ. Men till större ytor där det gäller marktäckning så rekommenderar vi sprutsådd.

Ring oss idag så berättar vi hur du ska anlägga din gräsmatta, eller om det är mer effektivt med sprutsådd som marktäckning.

Vi finns till hand för er i LuleåBodenSkellefteåUmeåKirunaÖrnsköldsvik och Piteå.